ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Περιγραφη

  Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελεί το κατ’ εξοχήν αντικείμενο του γραφείου μας και συνίσταται στην ολοκληρωμένη σχεδιαστική επίλυση ζητημάτων του χώρου και των αντικειμένων σας, όποιος και αν είναι αυτός.

  Ο σχεδιασμός έχει να κάνει με την κλίμακα του χώρου στον οποίο αναφέρεται. Μπορεί να είναι ο σχεδιασμός του υπαίθριου χώρου ενός ή περισσότερων γεωτεμαχίων ή μιας ευρύτερης περιοχής – γειτονιάς, μπορεί να είναι ο σχεδιασμός μιας κατοικίας ή ενός συγκροτήματος κατοικιών, ενός κτιρίου με συγκεκριμένη χρήση, ενός τμήματος κτιρίου (π.χ. μιας όψης, ενός εσωτερικού τοίχου) ή και ο σχεδιασμός ενός αντικειμένου (π.χ. ενός επίπλου, μιας κουζίνας).

  Επιχειρήστε να μοιραστείτε μαζί μας τον προβληματισμό σας για να βρούμε τη βέλτιστη λύση που θα ικανοποιήσει την ανάγκη σας.

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΕΕΔΜΚ
  Περιγραφη

  Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών είναι μια διαδικασία που απαιτεί αδειοδότηση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως μεταβάλλεται και ισχύει κάθε περίοδο. Στο γραφείο μας θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με τη φύση του έργου που θέλετε να υλοποιήσετε.

  Κατόπιν θα εκδώσουμε για σας την οικοδομική άδεια που απαιτείται (π.χ. για ανέγερση νέου κτιρίου, για αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου, για κατασκευή στέγης κ.α.) ή την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) που απαιτείται (π.χ. για εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, για εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, για τοποθέτηση ικριωμάτων, για κατασκευή μικρής αγροτικής αποθήκης σε αγροτεμάχιο κ.α.). Ακόμα θα σας ενημερώσουμε αν για το έργο που πρόκειται να πραγματοποιήσετε δεν απαιτείται αδειοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.

 • Επιβλεψη
  Περιγραφη

  Η υλοποίηση μιας μελέτης συνοδεύεται από την κατάλληλη επίβλεψη του έργου, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα εφαρμογής του σχεδίου στον φυσικό χώρο. Η επίβλεψη του έργου είναι μια διαδικασία δύσκολη και απαιτητική και πρέπει να εκτελείται με τη δέουσα προσήλωση και με κύριο άξονα την αρχική στόχευση του σχεδιασμού, αλλά και με ουσιαστική συνδιαλλαγή επιβλέποντος – χρήστη.

  Η υπηρεσία που παρέχεται από το γραφείο μας στα πλαίσια αυτά, αφορά την εξ’ ολοκλήρου επίβλεψη του υπό υλοποίηση έργου, από την αρχή μέχρι το τέλος και καθ’ όλα τα στάδια ολοκλήρωσης του.

  Επίσης δίνεται η δυνατότητα ολικής επιστασίας αλλά και επιλογής οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, κουφωμάτων, επενδύσεων κτλ. από ηλεκτρονικές πηγές, από καταλόγους, ακόμα και από επί τόπου επισκέψεις σε εξειδικευμένα καταστήματα.

 • ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Περιγραφη

  Η επανάχρηση κτιρίων που παρέμειναν σε αχρησία ή η ανάγκη επανασχεδιασμού ενός χώρου, μιας κατοικίας, σύμφωνα με νέες ανάγκες που προκύπτουν από την χρήση και την εναλλαγή των γενεών των χρηστών ενός κτιρίου, είναι μια διαδικασία που συχνά οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

  Μαζί θα σχεδιάσουμε «από το μηδέν» το υφιστάμενο κτίριο ή τον περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας αλλά και τις διαχρονικές αρχές της καλής λειτουργίας και της βιωσιμότητας του χώρου για να συνεχίσουμε υλοποιώντας τη μελέτη μας στο εργοτάξιο.

 • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  Περιγραφη

  Η κατά συνθήκη νομιμοποίηση ή τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται στο πέρασμα των χρόνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το έτος 2010 μέχρι το έτος 2020 έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις (4) νόμοι περί τακτοποίησης αυθαίρετης δόμησης ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων (Νόμοι 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013,4495/2017).

  Τα τελευταία έτη μάλιστα, η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών που υφίστανται σε ακίνητο, αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια συμβολαιογραφικής πράξης (πώληση, μεταβίβαση), για την έκδοση άδειας ή άδειας λειτουργίας κ.α.

  Στο γραφείο μας θα ενημερωθείτε για το θεσμικό πλαίσιο και κατόπιν θα κανονίσουμε μια αυτοψία στο ακίνητο για τη διαπίστωση ύπαρξης αυθαιρέτων, για να προχωρήσουμε στον τελικό υπολογισμό του ολικού κόστους τακτοποίησης.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ης ΦΑΣΗΣ

  1. Άδεια/ες οικοδομής
  2. Προηγούμενες τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν)
 • Βεβαιωσεις μηχανικου
  Περιγραφη

  Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί απαιτούμενο έγγραφο για τη διενέργεια συμβολαιογραφικής πράξης, για την έκδοση άδειας λειτουργίας κατά περιπτώσεις, για μεταγραφές τίτλων κ.α.

  Μπορεί κατά περίπτωση να είναι:
  Α. Βεβαιώσεις κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017

  • Βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο
  • Βεβαίωση περί υπαγωγής υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών σε αντίστοιχες ρυθμίσεις
  • Βεβαίωση αδόμητου γεωτεμαχίου

  B. Βεβαίωση – τεχνική έκθεση μηχανικού

  • Για δικαστική αρχή
  • Για εκτίμηση ακινήτου
  • Για φορείς (τράπεζες, υπηρεσίες)
  • Για κάθε νόμιμη χρήση

  Η έκδοση βεβαίωσης προϋποθέτει τη διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  2. Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ιδιοκτήτη
  3. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη
  4. Άδεια/ες οικοδομής (εφόσον στο προς έκδοση βεβαίωσης ακίνητο υφίσταται κτίσμα)
  5. Διάγραμμα κάλυψης αδείας οικοδομής (εφόσον στο προς έκδοση βεβαίωσης ακίνητο υφίσταται κτίσμα με οικοδομική άδεια)
  6. Τοπογραφικό διάγραμμα (εφόσον στο προς έκδοση βεβαίωσης ακίνητο υφίσταται κτίσμα με οικοδομική άδεια)
  7. Αρχιτεκτονικά σχέδια (εφόσον στο προς έκδοση βεβαίωσης ακίνητο υφίσταται κτίσμα με οικοδομική άδεια)
  8. Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (εφόσον στο προς έκδοση βεβαίωσης ακίνητο υφίσταται κτίσμα για το οποίο έχουν γίνει)

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Περιγραφη

  Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκείνη που οδηγεί στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ προσκομίζεται υποχρεωτικά κατά την διενέργεια συμβολαιογραφικής πράξη αγοραπωλησίας και κατά τη μίσθωση ακινήτου.

  Ειδικότερα η μη προσκόμιση ΠΕΑ κατά τη μίσθωση επισύρει κυρώσεις στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

  Η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης περιλαμβάνει την επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο, τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών – εγγράφων από τον ιδιοκτήτη και τέλος την εκπόνηση της μελέτης.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  2. Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ιδιοκτήτη (εφόσον διαφέρει από το προς επιθεώρηση ακίνητο)
  3. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη
  4. Άδεια οικοδομής (εφόσον υπάρχει)
  5. Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν)
  6. Σχέδια κάτοψης που συνοδεύουν την άδεια ή τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν)
  7. Μελέτη θερμομόνωσης της οικοδομικής αδείας (εφόσον είναι δυνατό να προσκομιστεί)
  8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας

 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
  Περιγραφη

  Τα τελευταία χρόνια, σε συνάφεια με τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και με την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος και των αρχών της αειφορίας, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αποτελεί «σημαντικό στοίχημα» για το κτιριακό δυναμικό μιας χώρας. Στα πλαίσια αυτά, ενθαρρύνεται η μερική ή ριζική ανακαίνιση παλαιών κτιρίων, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

  Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» είναι μια προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Ήδη μέχρι το 2020 έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις (4) κύκλοι του προγράμματος και σχεδιάζονται επόμενες φάσεις. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από πόρους που προέρχονται από κεφάλαια του ΕΣΠΑ.

  Στο γραφείο μας θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις ένταξης ενός ωφελουμένου, για τις εργασίες που μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος, για το χρηματοδοτικό σχήμα που μπορείτε να ακολουθήσετε, για το ποσοστό επιδότησης καθώς και για όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. Παρέχεται το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου (υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή, μηχανικού και συμβούλου έργου).

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  2. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
  3. Τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1)
  4. Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
  5. Άδεια/ες οικοδομής
  6. Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν)
  7. Σχέδια κάτοψης που συνοδεύουν την άδεια ή τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν)
  8. Μελέτη θερμομόνωσης της οικοδομικής αδείας (εφόσον είναι δυνατό να προσκομιστεί)
  9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
  10. Τίτλος κτήσης ακινήτου
  11. Βεβαίωση υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή κτηματολογικό φύλλο/διάγραμμα ακινήτου

 • Αδεια λειτουργιας
  Περιγραφη

  Η λειτουργία μιας επιχείρησης προϋποθέτει την έκδοση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και το θεσμικό πλαίσιο που συναρτάται. Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας λειτουργίας για:

  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Οικοτεχνίες
  • Κτηνοτροφικές μονάδες
  • Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής
  • Ιατρεία, Φαρμακεία, Κτηνιατρεία, Οδοντιατρεία

  Αρκεί μια επίσκεψη για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά και για τη διαδικασία αδειοδότησης.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  2. Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας (έναρξη επιτηδεύματος)
  3. Στοιχεία μίσθωσης ακινήτου (εφόσον το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα μισθώνεται)
  4. Στοιχεία εκμισθωτή (εφόσον το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα μισθώνεται)
  5. Βεβαίωση εγγραφής στον αρμόδιο φορέα (Επιμελητήριο, ΓΕΜΗ, αρμόδιο κτηνιατρείο κτλ.)

 • ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  Περιγραφη

  Αναλαμβάνουμε τη δήλωση ακινήτων κατά τις διατάξεις του Νόμου 2308/1995 στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Όπου και αν βρίσκεται το ακίνητο σας στην ελληνική επικράτεια μπορεί να δηλωθεί στο εθνικό κτηματολόγιο από το γραφείο μας.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
  2. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε9)
  3. Τίτλος κτήσης ακινήτου
  4. Τοπογραφικό διάγραμμα (εφόσον υπάρχει) ή άλλο στοιχείο εντοπισμού

 • Τεχνικος ασφαλειας
  Περιγραφη

  Αναλαμβάνουμε παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας εφόσον αυτό απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης για θέματα ασφάλειας και υγιεινής του εργασιακού χώρου. Στα πλαίσια αυτά διενεργείται μηνιαίος έλεγχος της επιχείρησης.